N-spoor.com

Fotoalbum stations, letter N, Naarden-Bussum t/m Nunspeet

station Nunspeet

Stations in Nederland

Letter N, stations Naarden-Bussum, Nieuw Amsterdam, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuweschans en Nunspeet.

Naarden-Bussum

Station Naarden-Bussum is tegelijk met de Oosterspoorlijn in 1874 geopend, en is aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.

Het is tegenwoordig bijna niet voor te stellen wanneer er in de directe omgeving van het station gekeken wordt, maar bij de bouw van het station liep het spoor tussen het stadje Naarden en het dorp Bussum in.

In 1875 is het eerste stationsgebouw gesloopt, en werd er begonnen aan de bouw van het huidige eilandperron dat in 1978 gereedkwam.
Het eilandperron bevat een ijzeren frame met perronoverkapping, op het eiland staan verder dienstgebouwen en wachtruimten, alhoewel er naast het station nog een tijdelijk noodstationsgebouw gebouwd werd, kan dit eilandperron qua bouw ook al doorgaan als eilandstation.

Ir. H.G.J. Schelling ontwierp het huidige stationsgebouw, dat op zijn beurt weer in 1926 het noodstation verving.
Het gebouw doet qua stationsbouw ietwat apart aan. Het heeft alleen maar vierkante vormen en platte daken.
De bakstenen muren worden door karakteristiek afwijkend gebakken muurstenen afgekaderd.

Het interieur van het gebouw bestaat van de entree tot de toegang tot spoor 1 uit een hoge hal met hoog geplaatste vensters, deze zijn voorzien van glas in lood. Onder de vensters, aan de zijkanten van de hal, hebben zich diverse winkeltjes gevetigd.

naardenbussum04042010(1).JPG naardenbussum04042010(11).JPG naardenbussum04042010(15).JPG naardenbussum04042010(16).JPG naardenbussum04042010(20).JPG naardenbussum04042010(27).JPG naardenbussum04042010(30).JPG naardenbussum04042010(38).JPG naardenbussum04042010(4).JPG naardenbussum04042010(41).JPG naardenbussum04042010(47).JPG naardenbussum04042010(51).JPG naardenbussum04042010(54).JPG naardenbussum04042010(58).JPG naardenbussum04042010(60).JPG naardenbussum04042010(63).JPG naardenbussum04042010(66).JPG naardenbussum04042010(70).JPG naardenbussum04042010(74).JPG naardenbussum04042010(78).JPG naardenbussum04042010(81).JPG naardenbussum04042010(9).JPG
Nieuw Amsterdam

Station Nieuw Amsterdam is geopend op 1 november 1905. (Na.)

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is het station een klein jaar gesloten geweest.

Station Nieuw Amsterdam ligt aan de spoorlijn Zwolle-Emmen (oorspronkelijk tot Stadskanaal) welke aangelegd is door de NOLS (Noord Ooster Lokaal Spoorwegmaatschappij).
Het oorspronkelijke stationsgebouw was een NOLS standaardgebouw 2e klasse. Dit gebouw is in 1992 afgebroken. Heden heeft het station enkel wachtruimtes op de 2 perrons die bestaan uit glazen abri's.

stations/nieuwamsterdam/nieuwamsterdam16072010(10).JPG stations/nieuwamsterdam/nieuwamsterdam16072010(13).JPG stations/nieuwamsterdam/nieuwamsterdam16072010(24).JPG stations/nieuwamsterdam/nieuwamsterdam16072010(27).JPG stations/nieuwamsterdam/nieuwamsterdam16072010(32).JPG stations/nieuwamsterdam/nieuwamsterdam16072010(7).JPG
Nieuwerkerk a/d IJssel

Station Nieuwerkerk a/d IJssel ligt aan de spoorlijn Gouda-Rotterdam, die in 1855 geopend werd.

Nieuwerkerk heeft sinds de opening van het eerste stationsgebouw meerdere gebouwen gekend. Het huidige ontwerp is van ir. J.B. Fikkers, en is in 1989 geopend.

nieuwerkerkadijssel020909(12).JPG nieuwerkerkadijssel020909(5).JPG nieuwerkerkadijssel020909(8).JPG nieuwerkerkadijssel020909(9).JPG nieuwerkerkadijssel020909.JPG
Nieuweschans

Station Nieuweschans is geopend op 1 november 1868. (Nsch.)

Station Nieuweschans ligt in het gehucht Bad Nieuweschans, net boven het dorp Nieuweschans aan de Duitse grens.
Nieuweschans is het begin/eindpunt van de spoorlijn Harlingen-Nieuweschans.
De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) heeft deze lijn aangelegd, het stuk tussen Groningen en Nieuweschans was het laatste stuk dat voltooid werd. (Staatslijn eerste aanleg, lijn B)

In 1878 is de lijn van Nieuweschans doorgetrokken naar Oldenburg (Duitsland).

Station Nieuweschans beschikte in het verleden over een stationsgebouw en een flink emplacement inclusief locloods en draaischijf.
Hedendage bestaat het station uit 2 perronsporen.
De tweede in gebruik zijnde locloods uit 1877 staat nog wel in de buurt van het station. Deze heeft dienst gedaan tot 1935.
Na 1935 heeft de loods enkele andere functies gehad, tot ze in 2003 gerestaureerd is en een andere bestemming kreeg. De plaats waar ooit de door mankracht aangedreven draaischijf lag, is met afwijkende kleur tegels gemarkeerd, evenals de sporen die tot aan de ringlocloods lopen.

stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(18).JPG stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(21).JPG stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(26).JPG nieuweschans26062010(31).JPG stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(36).JPG stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(40).JPG stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(42).JPG stations/nieuweschans/nieuweschans26062010(5).JPG
Nunspeet

Oorspronkelijk bezat Nunspeet een stationsgebouw van het type NCS 3e klasse.
Het station werd gelijk met de opening van de Centraal Spoorweg in 1863 geopend.

De Nederlandsche Centraal Spoorweg maatschappij (NCS) maakte bij de bouw van de Centraal Spoorweg, gebruik van het type NCS standaard station.
Deze standaard was er in 3 varianten/klasses. Er werden 9 stations gebouwd door ir. N.J. Kamperdijk.
Station Nunspeet bezat een standaardstation van de 3e klasse.
Van de 9 stations die er van dit type gebouwd zijn, is alleen station Nijkerk bewaard gebleven. (Nijkerk)

In 1906 werd het oorspronkelijke stationsgebouw vervangen door een eilandperron, met diverse bouwsels en overkapping.
Van dit type station zijn er hedendage langs de Centraal Spoorweg nog tal te vinden.

nunspeet20022010(10).JPG nunspeet20022010(11).JPG nunspeet20022010(13).JPG nunspeet20022010(15).JPG nunspeet20022010(2).JPG nunspeet20022010(22).JPG nunspeet20022010(26).JPG nunspeet20022010(27).JPG nunspeet20022010(4).JPG
einde pagina

Naar indexpagina stations

Naar begin van deze pagina

Naar fotopagina algemeen

Naar startpagina (home)


© 2009-2011 www.n-spoor.com